College door collega’s

College door collega’s (Goedegebuure tandtechniek) is een erkende CRKBO instelling.

De eerste colleges werden georganiseerd in 2000.

We streven er naar om regelmatig cursussen te ontwikkelen waarin theorie en praktijk – college en practicum – gecombineerd worden. We ontwikkelen cursussen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan en waar een klinische en een theoretische component in zit.

goedegebuure tandtechniek

De cursussen hebben een Q-certificering en leveren u dus geaccrediteerde punten op voor het Kwaliteits Register Tandartsen en zijn altijd kleinschalig. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar.

De colleges, inclusief hands-on gedeelte, worden bij Goedegebuure tandtechniek in huis gegeven. We hebben een samenwerkingsverband met het Radboudumc in Nijmegen. Daar wordt specifiek het klinische deel van onze cursus gebitsslijtage gegeven.

Nieuws

Bij Goedegebuure tandtechniek verzorgen we heel enthousiast al jaren nascholing […]
Deze college dag is bedoeld om tandarts-cursisten te informeren hoe […]
Met ingang van het collegejaar 2022 (35e slijtagecollege), zal het […]
Met ingang van het collegejaar 2022 (35e slijtagecollege), zal het […]

Colleges meerdere dagdelen

Deze colleges beslaan meer dan één dagdeel en bestaan altijd uit een gedeelte theorie en (vooral ook veel) praktijk.

Deze cursus leert u oorzaken en gevolg van (soms excessief) verlies van tandmateriaal in allerlei gradaties, hoe daar mee om te gaan en te behandelen.

Dit college wordt gezamenlijk georganiseerd met het RadboudMC.

Deze cursus leert u hoe u een goed passende, splint vervaardigt. Een splint die in één keer past en aangenaam draagt.

Deze cursus leert u over de prognose van een endodontisch behandeld element en wat de prognose van de restauratie zal zijn.

Deze cursus leert u, intensief gecoacht, hoe u op een hele voorspelbare manier een mooie en goed passende VP vervaardigt via een digitale procedure. U brengt zelf uw prothesepatiënt mee voor het klinische deel van dit college

Vrijdagmiddag college

Deze colleges worden gegeven op (u raadt het al) de vrijdagmiddag en beslaan één dagdeel.

Dit college is een introductie voor de vervaardiging van een Volledige Prothese via een digitale procedure.

Het college kan worden vervolgd met onze klinische colleges voor de vervaardiging van een digitale prothese

Ons Team

Het team collega’s dat de colleges geeft staat garant voor top kwaliteit

Bas Loomans

Nittert Postema

James Huddleston-Slater