College door collega’s

College door collega’s (Goedegebuure tandtechniek) is een erkende CRKBO instelling.

De eerste colleges werden georganiseerd in 2000.

We streven er naar om regelmatig cursussen te ontwikkelen waarin theorie en praktijk – college en practicum – gecombineerd worden. We ontwikkelen cursussen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan en waar een klinische en een theoretische component in zit.

goedegebuure tandtechniek

De cursussen hebben een Q-certificering en leveren u dus geaccrediteerde punten op voor het Kwaliteits Register Tandartsen en zijn altijd kleinschalig. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar.

Alle colleges worden gegeven bij Goedegebuure tandtechniek in huis of de naastgelegen tandartspraktijk Ede Mondzorg.

Nieuws

Bij Goedegebuure tandtechniek verzorgen we heel enthousiast al jaren nascholing voor tandartsen. De kenmerken zijn: betrokken, kleinschalig, informeel, top georganiseerd, persoonlijke aandacht, leuke mensen en goede catering. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het plezier geeft om mét elkaar en ván elkaar te […]
Deze college dag is bedoeld om tandarts-cursisten te informeren hoe ze de patiënten selectie en voorbereiding voor deze ‘slijtage cursus’ kunnen doen. Onze ervaring heeft geleerd dat de ene patiëntencasus minder interessant is voor de cursist dan de andere. Het is natuurlijk de bedoeling dat de […]
Met ingang van het collegejaar 2022 (35e slijtagecollege), zal het slijtagecollege (ofwel:Restauratieve behandeling van gebitsslijtage) met een extra workshop worden uitgebreid. Deze workshop wordt gegeven door Marie-Claire Bossaer. Zij zal een praktische workshop occlusie en articulatie geven.
Met ingang van het collegejaar 2022 (35e slijtagecollege), zal het slijtagecollege (ofwel:Restauratieve behandeling van gebitsslijtage) met 1 collegedag worden uitgebreid. Deze collegedag wordt gegeven door Peter Wetselaar. Hij zal die dag ingaan op de diagnostiek van gebitsslijtage.Klik hier voor meer info.

Colleges meerdere dagdelen

Deze colleges beslaan meer dan één dagdeel en bestaan altijd uit een gedeelte theorie en (vooral ook veel) praktijk.

Restauratieve behandeling van gebitsslijtage

Deze cursus leert u oorzaken en gevolg van (soms excessief) verlies van tandmateriaal in allerlei gradaties, hoe daar mee om te gaan en te behandelen.

splinttherapie in de algemene praktijk

Deze cursus leert u hoe u een goed passende, splint vervaardigt. Een splint die in één keer past en aangenaam draagt.

De endokroon – wanneer de bodem in zicht komt

Deze cursus leert u over de prognose van een endodontisch behandeld element en wat de prognose van de restauratie zal zijn.

klinische cursus volledige prothese

Deze cursus leert u intensief gecoacht hoe u op een hele voorspelbare manier een mooie en goed passende VP vervaardigt.

Ons Team

Het team collega’s dat de colleges geeft staat garant voor top kwaliteit

Nittert Postema

Sjoerd Smeekens

Martijn Moolenaar

Marie-Claire Bossaer

James Huddleston-Slater jr.

Peter Wetselaar

Tatjana Robberts

Peter Latzke

Cees Kreulen

Vrijdagmiddag college

Deze colleges worden gegeven op (u raadt het al) de vrijdagmiddag en beslaan één dagdeel.

De duurzame adhesiefbrug

Meningen en klinische ervaringen verschillen over deze restauratieve voorziening, maar voor de duurzame adhesief brug zijn er zeer zeker goede indicaties te vinden die ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Gebitsslijtage en tandheelkundige slaapstoornissen

Bruxisme (slaapbruxisme en waakbruxisme) en slaapapneu (obstructieve slaapapneu syndroom, OSAS) worden door de (gedifferentieerde) tandarts gezien en behandeld, het lijkt dat beiden vaker voorkomen.

VRIJDAG