Deze terugkomdag is specifiek bedoeld voor alle tandarts-cursisten die de uitgebreide cursus ’de restauratieve behandeling van gebitsslijtage’ gevolgd hebben en op uitnodiging enkele collega’s die zich ook op dit vakgebied gespecialiseerd hebben. Deze ‘slijtage’ cursus organiseert Goedegebuure tandtechniek sinds maart 2007 en beleeft inmiddels haar 22e editie. In het voorjaar van 2016 verwachten we de 25e cursus te houden.

Het programma voor deze studiedag is inmiddels gereed, de sprekers hebben toegezegd en zijn vastgelegd.

Het programma vraagt nogal wat van u, het is een soort estafette over gebitsslijtage geworden. We zouden er eigenlijk wel een hele week mee willen vullen. Maar goed, vanwege de efficiëntie hebben we ons maar beperkt tot twee uitgebreide dagdelen.

Vanaf 12.30 zijn we open voor de mensen die willen lunchen, we starten het programma om 13.15, om 18.00 is er een diner buffet en om 21.15 staat de moderator aan de finish en sluit deze inspirerende dag af. De totale investering bedraagt € 199,—.

We werken zonder sponsoren, het inschrijfgeld dat we vragen gebruiken we om de kosten van deze dag te coveren. De sprekers delen graag hun ervaringen met u en vragen daar geen vergoeding voor.

De terugkomdag wordt gehouden op dinsdag 14 april 2015 van 13.15 uur tot 21.15 uur in cultureel centrum ‘De Reehorst’ te Ede.

Let op: Voor deze cursus worden geen KRT-punten aangevraagd!!

Programma

12.30 – 13.15 Inloop en lunchbuffet

13.15 – 13.30 H.P. Volkers (moderator) opening

13.30 – 14.15 Bas Loomans – ’kijken is zien, zien is herkennen’

14.15 – 15.00 Coen Kuit – ‘goede zorg, langdurig behoud. Niet duur, wel duurzaam’

15.00 – 15.20 Pauze

15.20 – 15.40 Peter Cosijn – ‘uit eigen werk’

15.40 – 16.00 Peter Schouten – 1e materiaal update: Kuraray

16.00 – 16.20 Marta Ilik – ‘some people live their dreams’

16.20 – 16.40 Maarten van Bergen – 2e materiaal update: 3M

16.40 – 17.00 Milly Hartman – ‘reality dentistry’

17.00 – 17.30 Tom Behaegel – 3e materiaal update: VITA

17.30 – 18.00 Sjoerd Smeekens – ‘the challenge’

18.00 – 19.00 Diner buffet

19.00 – 20.00 Steve Meze – ‘MOOI? met composiet?’

20.00 – 20.30 Erik-Jan Muts – DSD en DRC

20.30 – 21.00 Nittert Postema – ‘je gaat het pas zien ….’

21.00 – 21.15 H.P. Volkers – slot

Biertje, nazit.

Mag ik u even voorstellen

H.P. Volkers (tandarts-gnatholoog, verbonden aan het Antonius ziekenhuis Nieuwegein en tevens één van de eerste deelnemers van deze cursus) is uw moderator, Bas Loomans (Radboud universiteit Nijmegen) behandelt etiologie van slijtage, ex cursisten Peter Cosijn (tandarts in Zoetermeer) en Milly Hartman (tandarts in Twello) presenteren ieder een casus uit eigen praktijk, Marta Ilik (tandarts- docent op ACTA en werkzaam bij het ACCT in Amsterdam) geeft een presentatie van haar klinisch werk, Erik-Jan Muts (tandarts in Laren en Apeldoorn) legt uit hoe het Digital Smile Design principe en het Digitaal Restauratief Concept werkt, Peter Schouten (Kuraray Benelux) , Maarten van Bergen (3M ESPE) en Tom Behaegel (VITA Zahnfabrik) verzorgen de updates over materialen. Steve Meze, tandarts uit Brussel, werkzaam in verschillende multi disciplinaire groepspraktijken, 100% bezig met composiet behandelingen, is uitgenodigd om over composiet te spreken. Coen Kuit (parodontoloog in Arnhem) deelt met u zijn visie op tandheelkunde, Sjoerd Smeekens (reconstructief tandarts in Beuningen) daagt u uit, Nittert Postema (tandarts in Mook) zegt ‘je gaat het pas zien …..’ en H.P. Volkers beëindigt de dag met ‘het overzicht’.

Inschrijven

Via deze pagina kunt u zich inschrijven voor de terugkomdag.