College door collega’s is een initiatief van Goedegebuure tandtechniek.

De eerste colleges werden georganiseerd in 2000.

Alle colleges worden gegeven bij Goedegebuure tandtechniek in huis of de naastgelegen tandartspraktijk Ede Mondzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Goedegebuure Tandtechniek
Reehorsterweg 25

6717 LD Ede
0318  632 908
www.goedegebuure.nl

info@collegedoorcollegas.nl

Goedegebuure tandtechniek is een erkende CRKBO instelling.