Naam van de cursus
“De indirecte vezelversterkte  adhesief brug”

Inhoud van de cursus
Glasvezelversterking van composietrestauraties is in de tandheelkunde niet nieuw. Het beschikbaar komen, nu ruim een decennium geleden [1], van lichthardende glasvezelbundels welke gemakkelijk vormbaar zijn en “on command” gepolymeriseerd kunnen worden, heeft de mogelijkheden verruimd voor zowel directe als indirecte toepassingen. Inzicht zal worden gegeven in de theorie achter de praktijk en de essentiële verschillen in belasting en belastbaarheid tussen cantilever en fixed-fixed adhesiefbruggen worden toegelicht [2,3]. Tandartsen worden terecht geacht “evidence based” te werken. Dat valt met betrekking tot glasvezelversterkte adhesiefbruggen niet mee, omdat de evidence daarvan [4,5] nog beperkt is. Veel is bekend over het klinisch gedrag van zowel de fixed-fixed als de cantilever adhesiefbrug op metaalbasis, waarbij de cantilever versie het met name in frontsituaties veel beter doet dan de fixed-fixed [6-10]. Het krachtenspel is voor metalen en glasvezelversterkte adhesief bruggen in wezen niet verschillend. Het faalmechanisme van adhesiefbruggen zal worden toegelicht [11].

Aan de hand van casuïstiek zullen toepassingen worden getoond en besproken, zowel in het front als in de zijdelingse delen waarbij zowel indicaties als contraïndicaties ter sprake komen. Ook zal aandacht worden besteed aan de keuze tussen cantilever en fixed-fixed adhesiefbruggen met name in het front. Toepassing van een cantilever adhesiefbrug, mits juist geïndiceerd, voorkomt dat de tandarts en de patiënt worden geconfronteerd met een falende brug door debonding of breuk. De cementeerprocedure luistert zeer nauw en daarbij kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt. Hierop zal uitgebreid worden ingegaan en daarvoor wordt hier alvast verwezen naar de website van Kuraray Nederland [www.kuraraydental.nl – procedures].

Naam van de docent
Dr. A. van Dalen (Anne)

CV van de docent
Anne van Dalen heeft in Utrecht tandheelkunde gestudeerd (1964-1970). Vanaf 1971 heeft hij een praktijk te Nijmegen gevoerd naast een parttime baan aan de Nijmeegse tandheelkunde faculteit. Vanaf 1980 is hij enkele jaren werkzaam geweest in Australië. Na terugkeer in Nederland van 1984 tot eind 2005 praktijk te Arnhem. Sinds oktober 2001 is hij werkzaam op de afdeling Materiaalkunde van ACTA waarbij onderzoek is gedaan naar de oorzaken van falen en succes van cantilever adhesief bruggen, leidend tot verdediging van zijn proefschrift “Two-unit Adhesive Cantilevers Supported” in december 2006. Nog steeds is hij aan ACTA verbonden en aldaar werkzaam in onderwijs en onderzoek en houdt hij zich bezig met glasvezelversterkte composiet adhesiefbruggen. Daarnaast worden second opinion spreekuren verzorgd.

Referenties/aanbevolen literatuur

 1. Vallitu, Pekka K. The third international symposium on fibre-reinforced plastics in dentistry. A scientific workshop on dental fibre-reinforced composites on 18 October 2002 in Manchester, England. Kirjapaino Grafia Oy, Turku, Finland, 2003
 2. Dalen, A. van, Feilzer AJ. Eénvleugelige adhesiefbruggen nader bekeken. Een literatuuronderzoek. Ned Tijdschr Tandheelkd 2003;110:143-148
 3. Kern M. Clinical long-term survival of two-retainer and singel retainer all-ceramic resin-bonded fixed partial dentures. Quint Int’l 2005;2:141-147
 4. Jokstad A, Gökçe M, Hjortsjö C. A systematic review of the scientific documentation of fixed partial dentures made from fiber-reinforced polymer to replace missing teeth. Int J Prosthodont. 2005 Nov-Dec;18(6):489-96.
 5. van Heumen CC, van Dijken JW, Tanner J, Pikaar R, Lassila LV, Creugers NH, Vallittu PK, Kreulen CM. Five-year survival of 3-unit fiber-reinforced composite fixed partial dentures in the anterior area. Dent Mater. 2009 Jun;25(6):820-7. Epub 2009 Mar 31.
 6. Dunne SM, Millar BJ. A longitudinal study of the clinical performance of resin bonded bridges and splints. Br Dent J 1993; 174: 405-441.
 7. Hussey DL, Linden GJ. The clinical performance of cantilevered resin-bonded bridgework. J Dent 1996; 24: 251-256.
 8. Briggs P, Dunne S, Bishop K. The single unit, single retainer, cantilever resin-bonded bridge. Br Dent J 1996; 181: 373-379
 9. Botelho MG, Chan AWK, Yiu EYL, Tse ETP. Longevity of two-unit cantileverd resin-bonded fixed partial dentures. Am J Dent 2002; 16:295-299
 10. Chan AWK, Barnes IE. A prospective study of cantilever resin-bonded bridges: An initial report. Aus Dent J 2000; 45: 31-36.
 11. van Dalen A, Feilzer AJ, Kleverlaan CJ. In vitro exploration and finite element analysis of failure mechanisms of resin-bonded fixed partial dentures. J Prosthodont. 2008 Oct;17(7):555-61.

Websites
www.sticktech.com
www.kuraray-dental.eu/en_gb/laboratory/estenia-c-b-3
www.kuraraydental.nl – procedures

Leerdoelen
Na afloop van de cursus is de cursist in staat om op voorspelbare wijze een indirecte vezelversterkte adhesief brug  te kunnen toepassen. Indiceren, ontwerpen, offreren, prepareren en afdrukken en bevestigen.

Doelgroep
Tandartsen algemeen practici

Wat wordt van de cursist verwacht
De cursist selecteert uit eigen bestand twee of drie patiënten en bespreekt deze tijdens de cursus. Deze casus wordt door de cursist aan de docent en aan de groep gepresenteerd middels studiemodellen in artikulator, verder middels kleuren foto’s, OPT of solo x foto’s (eventueel ) in een PowerPoint presentatie.

Voor de cursusdag neemt de cursist mee
Van twee of drie patiënten studiemodellen in artikulator, kleuren foto’s, OPT of solo x foto’s

Cursusniveau
Geschikt voor elke algemeen practicus met enkele jaren praktijkervaring, die interesse heeft voor adhesief werken en die wekelijks patiënten behandelt.

Onderwijsvorm
Hoorcollege, praktische training hands-on designen van adhesiefbruggen, practicum in huispraktijk (met specialist van Kuraray) op eigen verzoek

Aantal deelnemers
Minimaal 5, maximaal 10

Locatie en kosten
De cursus vindt plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD  Ede.  De kosten van deze cursus bedragen € 298,– incl btw. De cursus is exclusief eventuele tandtechnische kosten.

Cursus data en tijden
U kunt zich alvast vóór inschrijven voor de volgende cursus. Wanneer er nieuwe data bekend zijn zullen wij contact met u opnemen.

Aanmelden
U kunt zich u hier inschrijven

Tenslotte
De cursus zal door het gemaximeerde aantal cursisten een zeer interactief en praktisch karakter hebben. De cursus heeft een Q-certificering aangevraagd en levert u 6 punten op voor het kwaliteitsregister tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij gebrek aan deelname de cursus te annuleren.