Naam van de cursus
‘Praktische mond fotografie’

Cursusdatum en tijden

Nog te plannen in 2016

Docenten
Drs. Harry Eggels – CV
Drs. Nittert Postema – CV

Inhoud van de cursus
Deze cursus bestaat naast een beperkt  gedeelte theorie voor een groot deel uit het maken van mond foto’s. U leert  goede en bruikbare mondfoto’s te maken, u leert werken met Picasa, met PowerPoint, u leert de camera in te stellen. De cursus is zeer praktijk gericht zodat u er in uw praktijk meteen mee aan de slag kunt.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft de cursist  vooral praktische kennis opgedaan in het maken van goede mondfoto’s, het maken van een eenvoudige PowerPoint presentatie en werken met Picasa.

Doelgroep
Tandartsen algemeen practici en praktijkmedewerkers die wekelijks patiënten behandelen en tandtechnici

Voor de cursusdag neemt de cursist mee
Laptop voorzien van PowerPoint en Picasa, expando’s, spiegelset voor mondfotografie. Er zijn tijdens de cursus camera’s beschikbaar, als u zelf over een digitale spiegelreflex camera beschikt dan nodigen we u van harte uit deze mee te brengen.

Cursusniveau
Dit betreft een basiscursus die geschikt is geschikt voor elke algemeen practicus en praktijkmedewerker en tandtechnicus die wekelijks  met patiënten werkt.

Onderwijsvorm
Praktische training

Aantal deelnemers
Minimaal 4, maximaal 6

Locatie en kosten
De cursus vindt plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD  Ede en in de behandelkamers van Ede Mondzorg, Reehorsterweg 23 in Ede.  De kosten van deze cursus bedragen € 245,– incl btw.

Inschrijven
Doet u hier

Tenslotte
De cursus zal door het gemaximeerde aantal cursisten een zeer interactief en praktisch karakter hebben. De cursus is geaccrediteerd en levert u dus geaccrediteerde punten op voor het kwaliteitsregister tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij minder dan 4 deelnemers de cursus te annuleren.

Betalen en annuleren
De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging ontvangen is. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden , vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.