Naam van de cursus
‘Speeksel en speekselonderzoek – vrijdagmiddagcollege’

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAT DE GEPLANDE CURSUS VAN 17 APRIL 2020 NIET DOOR 

Inhoud van de cursus
Bij de diagnose van gebitsslijtage is het van  belang om niet alleen naar de gebitselementen te kijken maar ook het speeksel te diagnosticeren. Speekselonderzoek als onderdeel van de diagnostiek van gebitsslijtage is een onmisbare schakel bij de totale diagnostiek van gebitsslijtage en zal het inzicht in de etilogische factoren kunnen versterken. Daarnaast is de informatie onmisbaar bij een aanvraag indien er sprake is van Bijzondere Tandheelkunde.

Naam van de docent
Dr. Casper Bots

CV van de docent
Dr. Casper Bots is werkzaam als tandarts-epidemioloog in De Mondzorgkliniek in Bunschoten www.demondzorgkliniek.nl. Als gastmedewerker is hij verbonden aan de afdeling Orale Biochemie van ACTA. Daarnaast is hij initiatiefnemer van het Nederlands Speeksel Centrum, waar mensen met aan speeksel gerelateerde mondklachten in één van de speekselklinieken voor onderzoek, diagnostiek en advies terecht kunnen. www.speekselcentrum.nl

Leerdoelen
In dit compacte College krijgt u inzicht in het belang van speeksel voor een optimale mondgezondheid. Ook leert u hoe u zelf, in uw eigen praktijk, een speekselonderzoek bij uw patiënten kunt uitvoeren. U oefent praktisch hoe speeksel opgevangen moet worden en hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden.

Doelgroep
Tandartsen algemeen practici

Cursusniveau
Geschikt voor elke algemeen practicus die interesse heeft in de etiologie van gebitsslijtage en wekelijks patiënten behandelt.

Onderwijsvorm
Hoorcollege en practicum

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 10

Locatie en kosten
De cursus vindt plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD  Ede.  De kosten van deze cursus bedragen € 195,– incl btw.

Cursus data en tijden
17 april 2020. De cursus beslaat 1 dagdeel, van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Aantal PE punten

3

Studielast

Geen studielast buiten de genoemde cursusdagen en -duur

Aanmelden
U kunt zich u hier inschrijven

Tenslotte
De cursus zal door het gemaximeerde aantal cursisten een interactief en praktisch karakter hebben. Dit college heeft een Q-kenmerk. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij gebrek aan deelname de cursus te annuleren.