Algemeen

In maart 2007 zijn we met deze ‘slijtage cursus’ begonnen. Gezien het succes van de cursus en enthousiasme van de cursisten organiseren we deze cursus ieder jaar twee maal. De cursus ontwikkelt elk jaar weer opnieuw, wordt daardoor steeds professioneler en blijft zo de nummer 1 op dit vakgebied. De cursus bestrijkt in totaal 12 dagdelen waarvan 5 College dagen (wisselend ochtenden en middagen) en 2 volledige Practicum dagen (in totaal 33 uur cursus).

Excessief verlies van tandmateriaal lijkt in onze westerse wereld de tandheelkundige volksziekte nummer één te zijn geworden, de patiëntengroep met dit probleem wordt steeds groter en is voor de algemeen practicus lastig te behandelen omdat de behandelingen vaak complex lijken en tevens erg tijdrovend zijn. In deze cursus leert u door goede diagnostiek de complexiteit van de behandeling te overzien en te relativeren. Tevens is de duidelijke step by step benadering die u leert van de docenten voor velen een eye opener.

Het is de bedoeling dat u een patiënt uit uw eigen praktijk selecteert en deze tijdens de Practicum dagen van cursus behandelt, gedurende de College dagen is deze patiënt uw rode draad en tijdens de Practicum dagen natuurlijk ook. Patiënten met ernstige TMD zijn niet geschikt voor deze cursus.

Inhoud van de cursus

De inhoud van de Colleges bestaat uit voordrachten die gegeven worden over oorzaken en gevolg  van (soms excessief) verlies van tandmateriaal in allerlei gradaties, hoe daar mee om te gaan en te behandelen.  In de cursus speelt occlusie en articulatie en de Centrale Relatie (praktische training) een dominante rol. Verder behelst de cursus het maken van een Face-bow registratie (klinische demonstratie en hands-on training), gemutileerde dentities, occlusieconcepten en handelt verder over casuïstiek (specifiek slijtage) en de prothetisch – restauratieve diagnostiek daarvan.

Occlusie en articulatie

Vanzelfsprekend hoort occlusie en articulatie ook in deze cursus thuis. De tweede College dag is hier voor ingericht. De docenten zullen uitgebreid ingaan op dit thema en behandelen ‘alles wat u weten wilt’ en omliggende gebieden. Bijvoorbeeld inzicht ontwikkelen in verticale dimensie, envelope of speech & function, het deprogrammeren, etc.

Het praktische deel van de cursus

Het praktische deel van de cursus (met veel praktische info, tips en trics)  bestaat uit de gecoachte behandeling van de slijtage patiënt die de cursist zelf heeft ingebracht. De restauraties voor deze behandelingen worden, casus afhankelijk, met behulp van direct composiet gemaakt, met indirect Estenia hybride composiet van Kuraray (of een combinatie van die twee materialen/werkwijzen) en of met CADCAM vervaardigde partiële restauraties van Enamic van Vita – hybride keramiek. Een mengvorm van beschreven materialen en technieken is ook mogelijk.

Het wordt met iedere cursist besproken welke technieken of combinatie van technieken voor specifiek haar/zijn casus het best geschikt zijn. Er wordt in de cursus voor enkele casus ook gebruik gemaakt van Trios digitale mondscanners en de daarbij horende digitale plannings- en CADCAM vervaardigings- technieken.

Docenten

Nittert Postema – CV

Gastdocenten zijn Peter Wetselaar – CV, Martijn Moolenaar – CV, Sjoerd Smeekens – CV, Tatjana Robberts – CV en Marie-Claire Bossaer – CV

Verder nog: Peter Schouten (chemicus bij Kuraray) en Tom Behaeghel (tandtechnicus bij VITA) ondersteund door de uitvoerende tandtechnici van Goedegebuure Tandtechniek.

Wat wordt van de cursist verwacht

De cursist selecteert uit eigen bestand een patiënt, bespreekt deze op de College dagen en behandelt deze gedurende twee dagdelen tijdens de Practicum dagen. Deze eigen casus wordt door de cursist aan de docenten en aan de groep op de eerste College dag digitaal gepresenteerd.

De cursist presenteert de casus in PowerPoint. Deze presentatie behelst de medische anamnese, DPSI score, de hulpvraag van de patiënt, OPT, diverse mond- en portret- foto’s. Naast de digitale presentatie zorgt de cursist voor twee sets identieke eenvoudige (maar nauwkeurige) stone modellen.

Het risico bestaat dat de door de cursist geselecteerde casus niet geschikt is voor de cursus of om een andere reden niet door kan gaan. Daarom is het van belang dat de cursist een 2e (reserve) casus paraat heeft zodat direct overgeschakeld kan worden indien dat nodig is, om teleurstellingen te voorkomen. De reserve casus moet net zo compleet voorbereid zijn als de eerst geselecteerde casus. Inclusief de 2 sets stone modellen.

Voor de presentatie van uw patiënten casus heeft u nodig:

 • de medische anamnese
 • DPSI score
 • de hulpvraag, klachten en wensen van de patiënt
 • OPT (evt. RSP)
 • diverse mond- en portret- foto’s
 • twee sets identieke eenvoudige stone modellen

U ontvangt van de cursus organisatie twee maanden voordat de cursus begint een USB stick waar twee sjablonen op staan in PowerPoint die u op eenvoudige wijze kunt vullen met uw twee casus.

De cursist neemt ook twee stone modellen mee van de eigen dentitie. Deze modellen worden gebruikt tijdens de 2e College dag als we ‘occlusie’ behandelen.

Leerdoelen

De cursist heeft na het volgen van deze cursus alle instrumenten in handen om bijna elke vorm van excessieve gebitsslijtage te diagnosticeren en te behandelen, is daarin theoretisch en klinisch geschoold en heeft inzicht opgebouwd in ‘occlusie en articulatie’.

Doelgroep

Tandartsen – algemeen practici

Cursusniveau

Geschikt voor elke algemeen practicus, die interesse heeft voor adhesief werken en die wekelijks patiënten behandelt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, praktische training C.R. bepaling, Face Bow registratie, practicum.

Studielast

De cursist krijgt ter voorbereiding op de cursus een video over Centrale Relatie bepaling toegestuurd en wordt verzocht hier voorafgaand aan de cursus kennis van te nemen. Daarnaast bevindt zich Cursusmateriaal op de collegedoorcollegas.nl website dat de inhoud van de cursus ondersteunt. De cursist wordt in de aanloop naar de cursus daarop attent gemaakt en gevraagd om het door te nemen.

In tijd gerekend:

Drie video’s á 25 minuten plus 18 uur cursusmateriaal lezen.

Aantal deelnemers

Gemaximeerd op 6

Aanbevolen literatuur

 • Adhesive restaurations replacing cusps, Fennis & Kuys 2005
 • Adhesive metal-free restaurations, Didier Dietschi Quintessence 1999
 • Esthetic rehabilitation in fixed prostodontics, vol. 1 esthetic analysis, M. Fradeani 2004
 • Smile design, Gerard Chiche, Hitoshi Aoshima, Quintessence 2004
 • Gebitsslijtage, de Baat, van Nieuw Amerongen, Lobbezoo. Prelum uitgevers 2009
 • Dentale Erosionen, von Diagnose zur Therapie, Lussi & Jaeggi, Quintessenz 2009
 • Atlas Gebitsslijtage, van Pelt, Kreulen, Lobbezoo en Wetselaar 2017

NB: deze boeken liggen tijdens de Colleges ter inzage.

Cursusmateriaal

Vindt u hier

Certificaat gekoppeld aan kennistoets

U ontvangt van ons aan het eind van de tweede Practicum dag een Q evaluatieformulier en een kennistoets. Na invulling van deze formulieren ontvangt u het cursuscertificaat. De kennistoets wordt direct na invullen plenair behandeld.

Locaties, programma’s en cursuskosten

De College dagen zullen gegeven worden bij Goedegebuure Tandtechniek in Ede, de twee dagen Practicum zullen bij Ede Mondzorg (gelegen naast het pand van Goedegebuure Tandtechniek in Ede) worden gehouden.

Aantal PE punten

Het totaal aantal PE punten betreft voor deze cursus: 33

Cursusdata

36e slijtage cursus – najaarscursus 2022 (In verband met groot onderhoud vervalt deze cursus)

De cursus wordt in 2023 in een nieuwe versie aangeboden

25-05-2022    13.30 – 16.30

Voorbereidend college patiënt selectie

07-09-2022    13.30 – 16.30

1e College dag o.l.v. Peter Wetselaar (diagnostiek van gebitsslijtage)

14-09-2022    09.00 – 16.30

2eCollege dag (casuïstiek+hands on)

21-09-2022    09.00 – 16.30

3e College dag o.l.v. Martijn Moolenaar en Marie Claire Bossaer (occlusie/articulatie+hands-on training)

12-10-2022    13.30 – 16.30

4e College dag (casuïstiek en presentaties na ‘opwas’)

02-11-2022    13.30 – 16.30

5e College dag (workshop en presentaties)

16-11-2022    09.00 – 16.30

1e practicum dag

23-11-2022    09.00 – 16.30

2e practicum dag

Als u van ver komt en het praktisch vindt om voorafgaand aan de Practicum dagen en hotel overnachting te boeken dan kunt u dat het beste doen bij Hotel de Reehorst in Ede. Het hotel bevindt zich op loopafstand van de cursuslocatie.

Kosten

Uw investering voor deze cursus bedraagt € 2495,- voor food & beverage wordt gezorgd, er wacht u bijvoorbeeld een mooie lunch in een sfeervolle ambiance.

Betalen en annuleren

De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging ontvangen is. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden , vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.