Klinische cursus Volledige Prothese – VP training voor tandartsen

Naam van de cursus

‘Klinische cursus Volledige Prothese, VP training voor tandartsen’

Cursusdata en tijden (5 dagdelen)

Donderdag 19 mei van 09.00 tot 18.00, vrijdag 27 mei van 09.00 tot 17.00 en dinsdag 21 juni van 19.00 tot 21.30

Naam van de docent

Drs. Nittert Postema – CV

Inhoud van de cursus

Deze cursus leert u intensief gecoacht hoe u op een hele voorspelbare manier een mooie en goed passende VP vervaardigt. Een VP die goed past en aangenaam draagt. Wij zorgen voor een edentate patiënt (eventueel voorzien van implantaten) die u in de cursus behandelt. De cursus kent een groot deel klinische training (11 uur), maar uiteraard zal ook uitgebreid worden ingegaan op de technische achtergrond van de VP en de psychologische factoren die bij de edentate patiënt horen.

Leerdoelen

De cursist heeft na afloop inzicht en vaardigheden ontwikkeld (theoretische achtergronden, de klinische procedure en tevens op psychosociaal gebied) die kunnen bijdragen om op een prettige en voorspelbare manier een goed functionerende gebitsprothese te kunnen vervaardigen.

Doelgroep

Tandartsen algemeen practici met (enige) ervaring in de behandeling van de edentate patiënt.

Tandtechniek

Elke cursist krijgt gedurende de cursus een vaste tandtechnicus toegewezen die het tandtechnische gedeelte uitvoert. 4 cursisten – 4 tandtechnici.

Voor de cursusdag brengt de cursist mee

Beroepskleding

Cursusniveau

Geschikt voor de tandarts algemeen practicus die met regelmaat edentate patiënten behandelt, daar affiniteit mee heeft en zichzelf daarin verder wil ontwikkelen.

Onderwijsvorm

Klinische training afgewisseld met hoorcolleges.

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 4

Locatie en cursusfee

De Colleges vinden plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede, de klinische training in de behandelkamers van Ede Mondzorg, Reehorsterweg 23 in Ede. Uw investering bedraagt € 1850,- maar leest u vooral ook het kopje ‘overige financiële zaken’

Overige financiële zaken

De cursusprijs bedraagt  € 1850,- inclusief BTW en exclusief tandtechnische kosten, u rekent zelf met de verzekeraar af.  De patiënt ontvangt van de organisatie €250 als tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.

Aanvraag behandeling en offerte

Om de VP behandeling aan te kunnen vragen bij de verzekeraar dient u een begroting voor de te vervaardigen VP bij de cursusorganisatie op te vragen.

Inschrijven

Doet u hier

Accreditatie en registratie

De cursus zal door het kleine aantal cursisten een zeer interactief en praktisch karakter hebben. De cursus is geaccrediteerd door stichting QuAT en uw deelname wordt geregistreerd bij het KRT, het Kwaliteitsregister Tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij minder dan 4 deelnemers de cursus te annuleren

Kennistoets en beoordeling

Aan het eind van de cursus ontvangt u de kennistoets. De toets wordt na invullen door de docent beoordeeld en direct plenair besproken.

Syllabus

U ontvangt aan het eind van de cursus een set van twee DVD’s. Op DVD 1 staat de complete klinische procedure op video opgenomen en op de 2e DVD de theoretische achtergronden voor het vervaardigen van de VP. Ook op video vastgelegd.

Evaluatie

Na het bespreken van de kennistoets ontvangt u het ITS evaluatie formulier. Het formulier is verstrekt door het ITS* en wordt door externen beoordeeld.

Betalen en annuleren

De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging en de factuur ontvangen is. De techniekkosten betaalt u na het plaatsen van de VP aan Goedegebuure tandtechniek. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden , vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.

* het ITS is een not-for-profit onderzoeksinstituut en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 

https://www.collegedoorcollegas.nl/cursussen/volledige-prothese/inschijving/