Naam van de cursus
Endodontisch behandelde elementen: Harde en zachte weefsels

Inhoud van de cursus

Bij het adhesieve herstel van endodontisch behandelde elementen komen veel facetten van de tandheelkunde samen Je moet keuzes maken omtrent het harde weefsel en hoe je de vorm van het element gaat herstellen.

De keuze tussen directe en indirecte restauraties is een dagelijks dilemma.

Maar voordat je toekomt aan restaureren, loop je vaak tegen problemen aan met het zachte weefsel Door de tandheelkundige, restauratieve erfenis uit het verleden liggen de randen vaak subgingivaal De isolatie onder rubberdam aanbrengen van je matrix en het maken van je afdruk (digitaal of analoog) wordt hierdoor bemoeilijkt We kennen allemaal de stress wanneer nét voordat je gaat vullen of de afdruk wilt maken, het bloedende tandvlees het feestje bederft.

Hoe richt je jouw behandeling zo in, dat je wél voorspelbaar adhesief kunt werken, zonder deze stress?

Na deze dag is tissue geen issue meer en kunt u met vertrouwen de functie van het endodontisch behandelde element herstellen Aan de hand van een interactief programma met veel casuïstiek bent u weer helemaal up to date.

Docent

Dr. Maurits de Kuijper (17 mei 1989) studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014.

Hij is werkzaam bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen, waar hij in 2021 is gepromoveerd op het herstel van endodontisch behandelde molaren.

Het onderzoek combineert hij met het begeleiden van studenten bij het vervaardigen van kroon en brugwerk Tevens is hij verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martiniziekenhuis en aan Mondzorgcentrum Winschoten

Per november 2022 is hij adjunct hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.
Zijn aandachtsgebieden zijn de restauratieve en adhesieve tandheelkunde en evidence based dentistry.

Cursusdatum en tijden

Woensdag 22 november 2023 van 13.30 tot 21.00 (4e)

Aantal PE punten

6

Leerdoelen

  • U kunt de indicaties stellen voor een gingivectomie Deep Margin Elevation ( en kroonverlenging)
  • U kunt de prognose van een adhesieve restauratie op een endodontisch behandeld element bepalen
  • U weet welke randvoorwaarden nodig zijn voor een duurzame (in)directe restauratie op een endodontisch behandeld element
  • U heeft het overzicht over de diverse matrixsystemen voor een directe composietrestauratie
  • U kent het indicatiegebied voor een directe of indirecte restauratie
  • U kent het indicatiegebied voor het toepassen van een wortelkanaalstift

Doelgroep
Tandartsen algemeen practici

Cursusniveau
Geschikt voor elke algemeen practicus die dagelijks patiënten behandelt

Studielast

Voor deze cursus geldt geen extra studielast buiten de genoemde cursusdag

Onderwijsvorm
Hoorcollege, praktische tandtechnische training – werken met indirect composiet

Aantal deelnemers 
Minimaal 6, maximaal 10

Locatie en kosten 

Het college vindt plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede. De kosten van deze cursus bedragen € 395,– incl btw.

Inschrijven

Inschrijven, doet u hier

Tenslotte

Goedegebuure tandtechniek streeft er naar om regelmatig nieuwe cursussen aan te bieden waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar. In deze cursus is tevens een hands-on gedeelte opgenomen. De cursus zal door het gemaximeerde aantal cursisten een zeer interactief karakter hebben. De cursus is geaccrediteerd en uw deelname wordt geregistreerd bij het kwaliteitsregister tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij minder dan 6 deelnemers de cursus te annuleren.

Betalen en annuleren 
De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging ontvangen is. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.