Naam van de cursus

De Volledige Prothese digitaal – Klinische deel

Naam van de docent

Drs. Nittert Postema – CV

Inhoud van de cursus

Na het bijwonen van het vrijdagmiddagcollege De Volledige Prothese digitaal kúnt u zich aanmelden voor het klinische vervolg van dit college. Het vervolg houdt in dat u de opvolgende klinische delen van de vrijdagmiddag colleges óók volgt. In een groepje van maximaal 4 collega’s maakt u onder begeleiding van Nittert Postema en Paul van Eekeren en twee tandtechnici in vier dagdelen in een digitale workflow zelf een volledige prothese bij uw eigen patiënt. (u brengt een patiënt in vanuit uw eigen praktijk en verzorgt tevens de financiële afwikkeling ervan)

Summary: Tijdens deze cursus leert u in één vrijdag en twee vrijdag middagen gecoacht hoe u op een voorspelbare manier met behulp van digitale technieken een mooie en goed passende VP vervaardigt. U zorgt zelf voor een edentate patiënt (een reeds geïmplanteerde patiënt met een bestaande supra structuur is ook geschikt) die u in deze cursus behandelt.

De cursus bestaat voor 75% (!) uit klinische training, maar er zal ook uitgebreid worden ingegaan op de technische achtergrond van de VP en de psychologische factoren die bij de edentate patiënt horen.

De cursus is bedoeld voor de tandarts algemeen practicus die met enige regelmaat edentate patiënten behandelt en zichzelf in de digitale aanpak en ook het klinische gedeelte verder wenst te ontwikkelen. De cursist heeft na afloop inzicht en vaardigheden ontwikkeld (theoretische achtergronden, de klinische procedure en tevens op psychosociaal gebied) die zullen bijdragen om op een prettige en voorspelbare manier, ondersteund door digitale technieken en professionals een goed functionerende gebitsprothese te kunnen vervaardigen.

Mondscanner: het is handig dat de cursist de beschikking heeft over een mondscanner maar echt noodzakelijk is het niet. Ook zonder gebruikmaking van een mondscanner kunt u samen met de tandtechnicus een digitale workflow opzetten en volgen.

Het boek ‘de volledige gebitsprothese in woord en beeld’ geschreven door Nittert Postema, Warner Kalk, Rien van Waas en Hans van Os, ontvangt u na het volgen van het klinische deel van deze cursus in PDF vorm.

Dit vrijdagmiddag college is geaccrediteerd door stichting QuAT en zal door het kleine aantal deelnemers (4) een informeel en interactief karakter hebben. Uw deelname wordt geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen. Inschrijven kunt u op www.collegedoorcollegas.nl

Deze cursus leert u intensief gecoacht hoe u op een hele voorspelbare manier een mooie en goed passende VP vervaardigt. Een VP die goed past en aangenaam draagt. Wij zorgen voor een edentate patiënt (eventueel voorzien van implantaten) die u in de cursus behandelt. De cursus kent een groot deel klinische training (11 uur), maar uiteraard zal ook uitgebreid worden ingegaan op de technische achtergrond van de VP en de psychologische factoren die bij de edentate patiënt horen.

Leerdoelen

De cursist heeft na afloop inzicht en vaardigheden ontwikkeld (theoretische achtergronden, de klinische procedure en tevens op psychosociaal gebied) die kunnen bijdragen om op een prettige en voorspelbare manier een goed functionerende digitale gebitsprothese te kunnen vervaardigen.

Doelgroep

Tandartsen algemeen practici met (enige) ervaring in de behandeling van de edentate patiënt.

Voor de cursusdag brengt de cursist mee

Beroepskleding

Cursusniveau

Geschikt voor de tandarts algemeen practicus die met regelmaat edentate patiënten behandelt, daar affiniteit mee heeft en zich wil ontwikkelen in het vervaardigen van digitale gebitsprothesen.

Onderwijsvorm

Klinische training.

Studielast

Voor deze cursus geldt geen extra studielast buiten de genoemde cursusdagen en -duur en de hierboven genoemde voorbereiding.

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 4

Cursusdata en tijden

Nog te plannen

Dag 1 – 9.00 uur tot 17.00 uur

Dag 2 (na 2 weken) – 13.30 uur tot 17.00 uur

Dag 3 (na 2 weken) – 13.30 uur tot 17.00 uur

Aantal PE punten

14

Locatie en cursusfee

Goedegebuure tandtechniek in Ede. Er is een (Trios) mondscanner aanwezig. Iedereen die digitaal wil werken, kan dat ook. Onder begeleiding van ervaren collega’s.  De Colleges vinden plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede, de klinische training in de behandelkamers van Ede Mondzorg, Reehorsterweg 23 in Ede. Uw investering bedraagt € 1850,- maar leest u vooral ook het kopje ‘overige financiële zaken’

Overige financiële zaken

De cursusprijs bedraagt  € 1850,- inclusief BTW en exclusief tandtechnische kosten, u rekent zelf met de verzekeraar af.  De patiënt ontvangt van de organisatie €250 als tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.

Aanvraag behandeling en offerte

Om de VP behandeling aan te kunnen vragen bij de verzekeraar dient u een begroting voor de te vervaardigen VP bij de cursusorganisatie op te vragen.

Inschrijven

Doet u hier

Accreditatie en registratie

De cursus zal door het kleine aantal cursisten een zeer interactief en praktisch karakter hebben. De cursus is geaccrediteerd door stichting QuAT en uw deelname wordt geregistreerd bij het KRT, het Kwaliteitsregister Tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij minder dan 4 deelnemers de cursus te annuleren

Kennistoets en beoordeling

Aan het eind van de cursus ontvangt u de kennistoets. De toets wordt na invullen door de docent beoordeeld en direct plenair besproken.

Syllabus

U ontvangt aan het eind van de cursus een set van twee DVD’s. Op DVD 1 staat de complete klinische procedure op video opgenomen en op de 2e DVD de theoretische achtergronden voor het vervaardigen van de VP. Ook op video vastgelegd.

Evaluatie

Na het bespreken van de kennistoets ontvangt u het ITS evaluatie formulier. Het formulier is verstrekt door het ITS* en wordt door externen beoordeeld.

Betalen en annuleren

De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging en de factuur ontvangen is. De techniekkosten betaalt u na het plaatsen van de VP aan Goedegebuure tandtechniek. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden , vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.