Inhoud van de cursus

De cursuslocatie is bij Goedegebuure tandtechniek in Ede. Er is een (Trios) mondscanner aanwezig. Iedereen die digitaal wil werken, kan dat ook. Onder begeleiding van ervaren collega’s.  

Naam van de cursus

De Volledige Prothese digitaal – vrijdagmiddagcollege

Naam van de docenten

 

Drs. Nittert Postema – CV

Dr. Paul van Eekeren – CV

Inhoud van de cursus

Op vrijdagmiddag kunt u onder leiding van icoon Nittert Postema (50+ jaar ervaring in de  edento prothetiek, implantoloog Paul van Eekeren en de  tandtechnici Jeroen Smit en Willem Thole in een kleinschalige setting kennismaken met de workflow van de Volledige Prothese digitaal. U wordt meegenomen in het tandheelkundige, tandtechnische en digitale proces van de VP en natuurlijk ook ondergedompeld in de ervaring van ‘the Nittert’

Klinisch deel: Na het bijwonen van dit vrijdagmiddag college kúnt u zich aanmelden voor het klinische vervolg van dit college. 

Het vervolg houdt in dat u de opvolgende klinische delen van de vrijdagmiddag colleges óók volgt. In een groepje van maximaal 4 collega’s maakt u onder begeleiding van Nittert, Paul, Jeroen en Willem in vier dagdelen in een digitale workflow zelf een volledige prothese bij uw eigen patiënt. (u brengt een patiënt in vanuit uw eigen praktijk en verzorgt tevens de financiële afwikkeling ervan)

Summary: Tijdens deze cursus leert u in één vrijdag en twee vrijdag middagen gecoacht hoe u op een voorspelbare manier met behulp van digitale technieken een mooie en goed passende VP vervaardigt. U zorgt zelf voor een edentate patiënt (een reeds geïmplanteerde patiënt met een bestaande supra structuur is ook geschikt) die u in deze cursus behandelt.

De cursus bestaat voor 75% (!) uit klinische training, maar er zal ook uitgebreid worden ingegaan op de technische achtergrond van de VP en de psychologische factoren die bij de edentate patiënt horen.

De cursus is bedoeld voor de tandarts algemeen practicus die met enige regelmaat edentate patiënten behandelt en zichzelf in de digitale aanpak en ook het klinische gedeelte verder wenst te ontwikkelen. De cursist heeft na afloop inzicht en vaardigheden ontwikkeld (theoretische achtergronden, de klinische procedure en tevens op psychosociaal gebied) die zullen bijdragen om op een prettige en voorspelbare manier, ondersteund door digitale technieken en professionals een goed functionerende gebitsprothese te kunnen vervaardigen.

Mondscanner: het is handig dat de cursist de beschikking heeft over een mondscanner maar echt noodzakelijk is het niet. Ook zonder gebruikmaking van een mondscanner kunt u samen met de tandtechnicus een digitale workflow opzetten en volgen.

Leerdoelen

De cursist heeft na afloop inzicht (theoretische achtergronden, de klinische en digitale procedure die bijdragen om op een prettige en voorspelbare manier een goed functionerende gebitsprothese te kunnen vervaardigen.

Doelgroep

Tandartsen algemeen practici 

Cursusniveau

Geschikt voor de tandarts algemeen practicus 

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Voor deze cursus geldt geen extra studielast buiten de genoemde cursusdagen en -duur en de hierboven genoemde voorbereiding.

Aantal deelnemers

Maximaal 10

Cursusdata en tijden

Moet nog gepland

Aantal PE punten

3

Locatie

De Colleges vinden plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede.

Cursusfee

Uw investering bedraagt € 129,-.

Inschrijven

Doet u hier

Accreditatie en registratie

De cursus zal door het kleine aantal cursisten een zeer interactief en praktisch karakter hebben. De cursus is geaccrediteerd door stichting QuAT en uw deelname wordt geregistreerd bij het KRT, het Kwaliteitsregister Tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. 

Kennistoets en beoordeling

Aan het eind van de cursus ontvangt u de kennistoets. De toets wordt na invullen door de docent beoordeeld en direct plenair besproken.

Syllabus

 

Evaluatie

Na het bespreken van de kennistoets ontvangt u het ITS evaluatie formulier. Het formulier is verstrekt door het ITS* en wordt door externen beoordeeld.

Betalen en annuleren

De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging en de factuur ontvangen is. De techniekkosten betaalt u na het plaatsen van de VP aan Goedegebuure tandtechniek. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden , vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Dit vrijdagmiddag college is geaccrediteerd door stichting QuAT en zal door het kleine aantal deelnemers (4) een informeel en interactief karakter hebben. Uw deelname wordt geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.