Praktische cursus gebitsslijtage, digitale tandheelkunde en tandtechniek

Goedegebuure tandtechniek en tandheelkunde Radboudumc zijn beiden al jarenlang actief op het gebied van gebitsslijtage en de restauratieve behandeling daarvan. Goedegebuure heeft samen met onder andere Nittert Postema vanaf 2007 totaal 35 praktijk gerichte, klinische cursussen op dit vlak georganiseerd. Radboudumc heeft zijn sporen verdiend met wetenschappelijke onderzoeken, behandelingen en cursussen rondom het ‘Tooth Wear Project’ waar zij wereldwijd om geroemd is.

Beide organisaties zijn echte ‘uitblinkers’ en kennis centra op dit gebied; door van beiden hun sterkste kanten te combineren hebben we gezamenlijk een cursus samengesteld waar wetenschap en praktijk, tandheelkunde en tandtechniek, hand in hand gaan.

De cursus behelst voor 50% de theorie rondom gebitsslijtage (in de breedste zin) en 50% de klinische behandeling ervan – alles in een gecoachte setting.

In deze cursus leert u de complexiteit van de behandeling te overzien en te relativeren.

Het is de bedoeling dat u een patiënt uit uw eigen praktijk selecteert. Deze patiënt is uw rode draad gedurende de hele cursus. U bespreekt uw patiënt in de groep (maximaal 6 deelnemers) tijdens de college dagen. Tijdens de practicum dagen van de cursus voert u zelf, gecoacht, de behandelingen uit. Patiënten met ernstige TMD zijn niet geschikt voor deze cursus.

We streven ernaar om zowel tandheelkundig als tandtechnisch digitaal te werken. Mocht een cursist geen toegang te hebben tot een mondscanner, passen we voor die cursist de werkwijze aan. 

Naam van de cursus

‘de restauratieve behandeling van gebitsslijtage’

De inhoud

De colleges bestaan uit voordrachten die gegeven worden over oorzaken en gevolg van (soms excessief) verlies van tandmateriaal in allerlei gradaties, hoe daar mee om te gaan en te behandelen. In de cursus speelt occlusie en articulatie en de centrale relatie (praktische training) een dominante rol. De cursus handelt over casuïstiek (specifiek gebitsslijtage) en de prothetisch – restauratieve diagnostiek daarvan. 

Theorie en hands-on training

Vanzelfsprekend hoort occlusie en articulatie ook in deze cursus thuis. De tweede college dag is hier volledig voor ingericht. De docent zal uitgebreid ingaan op dit thema en behandelt alles wat u weten wilt over functie. Bijvoorbeeld inzicht ontwikkelen in verticale dimensie, envelope of motion, het deprogrammeren en alles wat daar bij hoort.

Het praktische deel

Het praktische deel van de cursus (met veel praktische info, tips en trics) bestaat uit 8 dagdelen gecoachte behandeling van de slijtage patiënt die de cursist zelf heeft ingebracht. De restauraties voor deze behandelingen worden, casus afhankelijk, met behulp van direct composiet gedaan en/of met CADCAM vervaardigde partiële restauraties van Avencia van Kuraray – een hybride keramiek uitgevoerd. Een combinatie van direct en indirect werken is de crux vandeze cursus.

Wat wordt van de cursist verwacht

De cursist selecteert een patiënt uit eigen bestand, bespreekt deze op de college dagen bij Goedegebuure in Ede met de docenten en behandelt deze gedurende 8 dagdelen tijdens de practicum dagen op de Radboudumc in Nijmegen.

Deze eigen casus wordt door de cursist aan de docenten en aan de groep op de eerste college dag middels een PowerPoint presentatie gepresenteerd. Deze presentatie behelst de medische anamnese, DPSI score, de hulpvraag van de patiënt, OPT, diverse mond- en portret- foto’s. Naast de presentatie zorgt de cursist voor een digitale mondscan van de patiënt en 6 in kunststof geprinte 3D modellen daarvan. Mocht de cursist niet digitaal kunnen werken, levert deze twee sets identieke eenvoudige stone modellen aan.

Het risico bestaat dat de door de cursist geselecteerde casus niet geschikt is voor de cursus of om een andere reden niet door kan gaan. Daarom is het van belang dat de cursist een 2e (reserve) casus paraat heeft zodat direct overgeschakeld kan worden indien dat nodig is, om teleurstellingen te voorkomen. De reserve casus moet net zo compleet voorbereid zijn als de eerst geselecteerde casus.

Voor de presentatie van de beide patiënten casus heeft u nodig:

de medische anamnese DPSI score de hulpvraag, klachten en wensen van de patiënt OPT (evt. RSP) diverse mond- en portret- foto’s intra orale scan 6 in kunststof geprinte 3D modellen in occlusie

U ontvangt van de cursus organisatie voordat de cursus begint een bestand waarin twee sjablonen staan in PowerPoint die u op eenvoudige wijze kunt vullen met uw beide casus.

De cursist neemt ook een set 3D geprinte kunststof modellen (of twee stone modellen) mee van de eigen dentitie. Deze modellen worden gebruikt tijdens de 2e college dag als we ‘occlusie’ behandelen.

Leerdoelen

  1. De cursist ontwikkelt inzicht in de restauratieve diagnostiek van gebitsslijtage
  2. De cursist behandelt gecoacht door ervaren docenten de eigen patiënt met directe en indirecte restauraties
  3. De cursist ontwikkelt inzicht in occlusie/articulatie, beethoogte- en centrale relatie-bepaling

Na het volgen van deze cursus 

Heeft de cursist de instrumenten in handen om bijna elke vorm van gebitsslijtage te behandelen, is daarin theoretisch en klinisch geschoold.

De doelgroep

Tandartsen

Het cursusniveau

Professionele ontwikkeling. Geschikt voor de algemeen practicus, die interesse heeft voor digitaal en adhesief werken, toegang heeft tot een intra orale scanner en wekelijks patiënten behandelt.

De onderwijsvormen

Hoorcolleges, kennisclips, klinische demonstraties, hands-on training centrale relatie bepaling met de Leaf gauge, mock-up maken, beethoogte bepalen en professionele begeleiding tijdens de gehele cursus.

De duur van de cursus

7 dagen; 3 collegedagen bij Goedegebuure tandtechniek in Ede, 4 practicum dagen op het Radboudumc in Nijmegen.

De studielast

De cursist krijgt als voorbereiding op de cursus drie video’s (van ieder 25 minuten) over centrale relatie bepaling toegestuurd en wordt verzocht hier voorafgaand aan de cursus kennis van te nemen. Daarnaast bekijkt de cursist thuis kennisclips en is er voorbereiding voor de cursus nodig in eigen klinische setting zoals het maken van mondfoto’s en een intra orale scan etc.

Het aantal deelnemers

Gemaximeerd op 6

De aanbevolen literatuur

Loomans et al., 2017, Severe Tooth Wear: European Consensus Statement on Management Guidelines, J Adhes Dent. 2017;19(2):111-119. doi: 10.3290/j.jad.a38102.

Loomans and Opdam 2016, A guide to managing tooth wear: the Radboud philosophy, Br Dent J. 2018 Mar 9;224(5):348-356. doi: 10.1038/sj.bdj.2018.164. Epub 2018 Mar 2.

Mehta et al., 2023 Managing tooth wear with respect to quality of life: an evidence-based decision on when to intervene. Br Dent J. 2023 Mar;234(6):455-458. doi: 10.1038/s41415-023-5620-4. Epub 2023 Mar 24.

Het cursusmateriaal

Vindt u 
hier

Het certificaat

U ontvangt van ons aan het eind van de laatste practicum dag het Q evaluatieformulier. Na invulling van dit formulier ontvangt u het cursuscertificaat.

De locaties

De drie college dagen zullen gegeven worden bij Goedegebuure Tandtechniek in Ede, de vier dagen practicum zullen bij de Radboudumc in Nijmegen worden gehouden.

De accreditatie en PE punten

Het totaal aantal PE punten betreft voor deze cursus 47

Data voor de najaarscursus 2024

12 en 19 september, 10 oktober, 1, 15, 29 november en 6 december 

Het programma

Collegedagen bij Goedegebuure in Ede

2x 15 minuten koffie/theepauze ,45 minuten lunch

1e college dag

Donderdag 12 september

09.00 – 12.30 13.15 – 16.30

2e college dag

Donderdag 19 september

09.00 – 12.30 13.15 – 16.30

3e college dag

Donderdag 10 oktober

 09.00 – 12.30 13.15 – 16.30

Practicum dagen bij Radboudumc in Nijmegen

45 minuten lunch, koffie/thee pauze niet ingeroosterd

1e practicum dag

Vrijdag 1 november

09.00 – 13.00 14.00 – 17.30

Vrijdag 15 november

09.00 – 13.00 14.00 – 17.30

Vrijdag 29 november

09.00 – 13.00 14.00 – 17.30

Vrijdag 6 december

 09.00 – 13.00 14.00 – 17.30

Kosten voor de cursist

Uw investering voor deze cursus bedraagt € 5975,- inclusief BTW.

Kosten voor de patiënt

Declaratie van NZA-tarieven verloopt via eigen tandarts

Techniek kosten zijn voor de patiënt – ze zijn vriendelijk geprijsd

Betalen en annuleren

De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging ontvangen is. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden , vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Inschrijven voor deze cursus en betalen doet u bij Goedegebuure tandtechniek

Klik  hier om u in te schrijven

Adres voor de college dagen:

Goedegebuure tandtechniek

Reehorsterweg 25

6717 LD Ede

Adres voor de practicum dagen:

Afdeling tandheelkunde Radboudumc

Philips van Leydenlaan 25

6525 EX Nijmegen

Meer weten?

Vul ons  contactformulier in

Overnachten?

Als u van ver komt en het praktisch vindt om voorafgaand aan de college dagen een hotel overnachting te boeken dan kunt u dat het beste doen bij hotel de Reehorst in Ede. Het hotel bevindt zich op loopafstand van de cursuslocatie.
Als u het praktisch vindt om voorafgaand aan de practicum dagen een hotel overnachting te boeken dan kunt u dat het beste doen bij Valdin-La Boutique Hotel in Nijmegen.


Het team en CV’s

Prof. Dr. Bas Loomans


Dr. James Huddleston Slater

Drs. Nittert Postema

Dr. Luuk Crins

Wat geleerd wordt