uit Nederlands Tandartsenblad 20 | 2014

Verplichte bij- en nascholing en verplichte deelname aan intercollegiale toetsing. Tandartsen hebben die verplichtstellingen lang kunnen vermijden, maar als minister Edith Schippers haar zin krijgt, zullen ze er toch aan moeten geloven.
In 2012 is een vijfjaarlijkse herregistratieplicht aan inschrijving in het BIG-register gekoppeld, om ervoor te zorgen dat zorgverleners over actuele kennis en vaardigheden blijven beschikken. Om te kunnen worden geherregistreerd, dient een tandarts in vijf jaar 2080 uur als tandarts te hebben gewerkt. Dit gaat de minister blijkbaar niet ver genoeg. Op dinsdag 2 december heeft ze aan de Tweede Kamer laten weten de herregistratie-eisen voor BIG-geregistreerde zorgverleners te gaan aanscherpen. Op basis van een in 2013 afgeronde evaluatie van de Wet BIG stelt ze nu dat ook verplichte bij- en nascholing, afgesloten met een toets, en verplichte deelname aan intercollegiale toetsing ertoe moeten gaan bijdragen dat zorgverleners over actuele kennis en vaardigheden blijven beschikken. Ze verwacht in de loop van 2015 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Voor een aantal beroepen in de gezondheidszorg, zoals de huisartsen, zal de wijziging weinig nieuws met zich meebrengen. Die hebben zelf al vastgelegd dat deelname aan deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing verplicht zijn om het beroep te kunnen blijven uitoefenen. Met de voorgestelde wetswijziging dwingt de minister beroepsgroepen die op dat vlak niets hebben geregeld, dat alsnog te doen. Klaarblijkelijk staat ze op het standpunt dat het, juist in een sector als de gezondheidszorg, normaal moet zijn om aan de maatschappij duidelijk te maken dat je je vak bijhoudt en beheerst. Zou er iets op die denkwijze af te dingen zijn? (EB)

Categories:

Tags:

Comments are closed