In onderstaand overzicht vindt u de inschrijfformulieren voor de verschillende cursussen die wij aanbieden:

Restauratieve behandeling van gebitsslijtage

Splinttherapie in de algemene praktijk

De endo kroon – wanneer de bodem in zicht komt

Klinische cursus Volledige Prothese

Vrijdagmiddagcollege: De duurzame adhesiefbrug 

Vrijdagmiddagcollege: Bruxisme, slaapapneu en meer