Colleges meerdere dagdelen

Deze colleges bestaan uit een aantal dagdelen die over één of meerdere dage verspreid liggen. Zo bestaat bijvoorbeeld het college ‘De restauratieve behandeling van gebitsslijtage’ uit 13 dagdelen, in 5 collegedagen en 2 behandeldagen.

De restauratieve behandeling van gebitsslijtage

Nittert Postema – Peter Wetselaar – Martijn Moolenaar – Sjoerd Smeekens – Marie-Claire Bossaer

Splinttherapie in de algemene praktijk

James Huddleston Slater Jr.

Vrijdagmiddagcolleges

De vrijdagmiddagcolleges zijn colleges van één dagdeel op (hoe kan het ook anders) de vrijdagmiddag.