Inhoud van de cursus

Bruxisme (slaapbruxisme en waakbruxisme) en slaapapneu (obstructieve slaapapneu syndroom, OSAS) worden door de (gedifferentieerde) tandarts gezien en behandeld, het lijkt dat beiden vaker voorkomen.

Inmiddels is er toenemend bewijs dat er associaties bestaan tussen slaapbruxisme en slaapapneu. Maar ook van de andere zogenaamde tandheelkundige slaapstoornissen (slaap gerelateerde orofaciale pijn, mondbevochtigingsstoornissen en gastroesophageale reflux ziekte, GERD) is bekend dat er associaties zijn.

Tijdens deze presentatie zal worden doorgenomen welke kennis er is omtrent de associaties tussen de diverse tandheelkundige slaapstoornissen.

Soms zal de (gedifferentieerde) tandarts zelf behandelen, soms is verwijzing via de huisarts naar een medisch specialist gewenst. In ieder geval is zorgvuldige diagnostiek nodig, tijdens deze presentatie zal worden besproken hoe dat in de dagelijkse praktijk kan worden vormgegeven.

Door deze kennis kan het diagnostisch proces wellicht worden verbeterd en daarmee de zorg aan patiënten.

Docent

Dr. Peter Wetselaar – CV

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de cursus meer inzicht in de relatie tussen tandheelkundige slaapstoornissen onderling en de manier van diagnosticeren.

Studielast

Voor deze cursus geldt geen extra studielast buiten de genoemde cursusdag en -duur en.

Locatie en kosten

De cursus vindt plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede. De kosten van deze cursus bedragen € 195,– (vrijgesteld van BTW).

Cursus data en tijden

De cursus datum is vrijdagmiddag 26 februari 2021 van 14.00 tot 17.30 uur. (In verband met de coronamaatregelen komt deze cursus te vervallen)

Aantal PE punten

3

Inschrijven

Inschrijven kunt u hier

Accreditatie en registratie

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de stichting QuAT en uw deelname wordt geregistreerd bij het KRT, het Kwaliteitsregister Tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij minder dan 4 deelnemers de cursus te annuleren.

Betalen en annuleren

De cursist dient de cursus kosten per omgaande te voldoen wanneer de officiële schriftelijke bevestiging en de factuur ontvangen is. Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Het bedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden, vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.