Inhoud van de cursus

Meningen en klinische ervaringen verschillen over deze restauratieve voorziening maar voor de duurzame adhesief brug zijn er zeer zeker goede indicaties te vinden die ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Deze voorziening werd 80-er en begin 90-er jaren uitgevoerd in metaal gecombineerd met opgebakken porselein, vanaf midden 90er jaren werd deze voorziening ook wel in Aluminiumoxyde keramiek en of in Lithiumdissilicaat gemaakt en sinds de millenniumwisseling wordt met behulp van vezelversterking en composiet gewerkt. Handgemaakte producten dus.

Daar is nu door de introductie van CADCAM technieken en door verruiming van mogelijkheden in adhesieve technieken de adhesief brug gefreesd uit zirconium bij gekomen die alleen in de esthetische zone opgebakken wordt.

De adhesiefbrug is en blijft een prachtige minimaal invasieve restauratie om in de esthetische zone een diasteem op te vullen. Mits je je als tandarts en als tandtechnicus maar aan de regels houdt en begrijpt waar je mee bezig bent. Dat geldt voor de diagnostiek, het design van de brug en de manier waarop je de brug adhesief bevestigt. Ook voor de toepassing van deze voorziening geldt: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’.

Als u wilt leren om op een professionele manier deze biologisch meer dan verantwoorde restauratie toe te passen nodigen wij u van harte uit om dit Vrijdag Middag College bij te wonen.

Aan de hand van casuïstiek zullen toepassingen worden getoond en besproken, zowel in het front als in de zijdelingse delen waarbij zowel indicaties als contraïndicaties ter sprake komen. Ook zal aandacht worden besteed aan de keuze tussen cantilever en fixed-fixed adhesiefbruggen met name in het front. Toepassing van een cantilever adhesiefbrug, mits juist geïndiceerd, voorkomt dat de tandarts en de patiënt worden geconfronteerd met een falende brug door debonding of breuk. De cementeerprocedure luistert zeer nauw en daarbij kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt. Hierop zal uitgebreid worden ingegaan en daarvoor wordt hier alvast verwezen naar de website van Kuraray Nederland [www.kuraraydental.nl – procedures].

Docent

We hebben twee experts op dit gebied uitgenodigd, dr. Peter Latzke en dr. Cees Kreulen, beiden docent aan de Radboud universiteit in Nijmegen, bereid gevonden om dit College voor een kleine groep tandartsen te geven.

Dr. Peter Latzke – CV

Dr. Cees Kreulen – CV

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om op voorspelbare wijze een indirecte adhesief brug te kunnen toepassen. Indiceren, ontwerpen, offreren, prepareren en afdrukken en bevestigen.

Wat wordt van de cursist verwacht

De cursist is vrij om enkele patiënten casus in te brengen in de vorm van studiemodellen in artikulator ondersteund met kleuren en/of Röntgenfoto’s, om zijn patiënt met de docent en in de groep te bespreken.

Studielast

Voor deze cursus geldt geen extra studielast buiten de genoemde cursusdagen en -duur en de hierboven genoemde voorbereiding.

Locatie en kosten

De cursus vindt plaats in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek, Reehorsterweg 25, 6717 LD Ede. De kosten van deze cursus bedragen € 195,– (vrijgesteld van BTW).

Cursus data en tijden

Vrijdag 3 februari 2023 om 14 uur

Aantal PE punten

4

Inschrijven

Inschrijven kunt u hier